27 туитове, които доказват, че Бог е бил пиян, когато е създал Вселената